پینگ پنگ تنیس روی میز

همه چی درباره پینگ پنگ ...

مشخصات فنی رویه های باتر فلای

رویه سرعت پیچ سختی
برایس 12 5.9 35
برایس FX 12 5.9 33
کاتاپولت 11 9 32
سرایور G2 5.11 5.9 36
سرایور G2 FX 5.11 5.9 32
سرایور 10 8 38
سرایور EL 10 8 35
سرایور FX 10 8 33
تاکی فایر D 9 25.9 38
تاکی فایر C 5.8 11 41
تاکینس D 5.8 9 38
تاکینس C 5.6 10 32
اکریپس  10 25.8 38
اکریپس سافت 10 25.8 35
فلکسترا 25.8 75.8 32
اسپیدی PO 10 6 35
چالنجر 5.9 5.6 35
ری لوپ 8 4 32
فینت لانگ اا 25.6 25.3 38
فینت لانگ OX اا 25.6 25.3 -
فینت OX 5.4 5.3 -
فینت لانگ ااا 6 4 25
فینت لانگ OX ااا 6 4 -
برایس اسپید 14 9.5 38
تینرچی05 13 11.5 36
تینرجی 25 13.25 11 36
تینرجی65 13.25 10.5 36
سرایورجی3 13.5 10  
سرایورجی3 اف ایکس 13.5 10  
برایس اسپید اف ایکس 14 9.75 32
تاکینس چاپ 6.5 10 32
تاکینس چاپ2 7.5 10 41
چالنجر چاپ   7 35
فینت آجی 7 4 28
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:44  توسط پی اس اس  |