پینگ پنگ تنیس روی میز

همه چی درباره پینگ پنگ ...

نمودار سرعت و پیچ چوب ها و رویه ها

چوب

رویه

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 16:18  توسط پی اس اس  | 

مشخصات فنی رویه های باتر فلای

رویه سرعت پیچ سختی
برایس 12 5.9 35
برایس FX 12 5.9 33
کاتاپولت 11 9 32
سرایور G2 5.11 5.9 36
سرایور G2 FX 5.11 5.9 32
سرایور 10 8 38
سرایور EL 10 8 35
سرایور FX 10 8 33
تاکی فایر D 9 25.9 38
تاکی فایر C 5.8 11 41
تاکینس D 5.8 9 38
تاکینس C 5.6 10 32
اکریپس  10 25.8 38
اکریپس سافت 10 25.8 35
فلکسترا 25.8 75.8 32
اسپیدی PO 10 6 35
چالنجر 5.9 5.6 35
ری لوپ 8 4 32
فینت لانگ اا 25.6 25.3 38
فینت لانگ OX اا 25.6 25.3 -
فینت OX 5.4 5.3 -
فینت لانگ ااا 6 4 25
فینت لانگ OX ااا 6 4 -
برایس اسپید 14 9.5 38
تینرچی05 13 11.5 36
تینرجی 25 13.25 11 36
تینرجی65 13.25 10.5 36
سرایورجی3 13.5 10  
سرایورجی3 اف ایکس 13.5 10  
برایس اسپید اف ایکس 14 9.75 32
تاکینس چاپ 6.5 10 32
تاکینس چاپ2 7.5 10 41
چالنجر چاپ   7 35
فینت آجی 7 4 28
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:44  توسط پی اس اس  | 

قیمت چوب های تنیس روی میز

کد کالا                                       نوع کالا                                    قیمت

۱۰۱                                          تامکا گرگلی                             ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۲                                         ساردیوس                                ۸۶۵۰۰ تومان

۱۰۳                                         پریموراک کربن                          ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۴                                         تیموبول کربن                           ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۵                                         کونگ لینگ هوی کربن               ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۶                                         گرگلی۲۱ کربن                          ۷۶۰۰۰ تومان

۱۰۷                                         ویسکاریا                                 ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۸                                         اشلاگر کربن                            ۸۹۰۰۰ تومان

۱۰۹                                        کرینگا یو ال سی                               -

۱۱۰                                        میز کربن                                  ۸۹۰۰۰ تومان

۱۱۱                                       کافرلایت کربن                            ۱۰۲۰۰۰ تومان

۱۱۲                                       مازانف                                      ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۳                                       پاورسون                                   ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۴                                       پریموراک اف منفی                     ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۵                                      پیترکوربل                                   ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱۶                                      کریزر                                         ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۷                                      چوان چی یوان                           ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۸                                      اسپیدی                                    ۵۲۰۰۰ تومان

۱۱۹                                      پلاستار                                     ۵۱۰۰۰ تومان

۱۲۰                                     فلانکس                                     ۴۳۵۰۰ تومان

۱۲۱                                    موریم                                         ۴۱۵۰۰ تومان

۱۲۲                                    ایکس استار                                 ۳۱۰۰۰ تومان

۱۲۳                                    دیفنس۲                                     ۴۱۰۰۰ تومان

۱۲۴                                    دیفنس آلفا                                  ۴۱۰۰۰ تومان

۱۲۵                                    پریموراک ایکس ایکس اس                     -

۱۲۶                                    گروبا پرو                                      ۴۰۰۰۰ تومان

۱۲۷                                    گروبا وارینت                                 ۴۳۵۰۰ تومان

۱۲۸                                    استگر                                        ۴۶۰۰۰ تومان

۱۲۹                                    بول فورته                                    ۵۵۰۰۰ تومان

۱۳۰                                   اشلاگر انسپایر                             ۶۹۵۰۰ تومان

۱۳۱                                   میز ادوانس                                  ۶۹۵۰۰ تومان

۱۳۲                                   میز پشن                                    ۵۵۵۰۰ تومان

۱۳۳                                   هیلشر                                       ۵۲۰۰۰ تومان

۱۳۴                                  کونگ لینگ هوی                          ۵۷۵۰۰ تومان

۱۳۵                                  بالسا کربو                                   ۷۰۰۰۰ تومان

۱۳۶                                  میز پرفورمنس                              ۵۸۰۰۰ تومان

۱۳۷                                  کیلرفیلد                                      ۴۶۵۰۰ تومان

۱۳۸                                  اس کی آلفا                                 ۵۲۰۰۰ تومان

۱۳۹                                 فایرهند                                        ۳۴۰۰۰ تومان

۱۴۰                                 پریموراک۲۰۰۰                              ۳۷۰۰۰ تومان

۱۴۱                                ۳۰۰۰ ای سی بی                         ۲۶۵۰۰تومان

۱۴۲                                ۲۰۰۰ ای سی بی                        ۲۳۵۰۰ تومان

۱۴۳                                ۱۰۰۰ ای سی بی                        ۲۱۵۰۰ تومان

۱۴۴                                تیموبول اسپارکی                         ۶۳۰۰۰ تومان

۱۴۵                                فوتینو                                        ۱۲۸۰۰۰ تومان

۱۴۶                               اشلیون                                      ۱۱۵۰۰۰ تومان

۱۴۷                              میزوتانی                                     ۱۲۲۰۰۰ تومان

۱۴۸                              امولتارت                                     ۱۲۲۰۰۰ تومان

۱۴۹                              تیموبول۳ کربن                             ۸۳۵۰۰ تومان

۱۵۰                              پریموویش                                   ۴۱۰۰۰ تومان

۱۵۱                              بازلرت                                         ۸۷۰۰۰ تومان

۱۵۲                              کیشوت                                      ۷۲۰۰۰ تومان

۱۵۳                              گویوای                                        ۶۴۰۰۰ تومان

۱۵۴                               ژانگ ینینگ                                 ۵۳۰۰۰ تومان

۱۵۵                               اوسانگ عیون                              ۶۱۵۰۰ تومان

۱۵۶                               ماتسوشیتاپرو آلفا                        ۹۹۰۰۰ تومان

۱۵۷

۱۵۸                               ۱ اس ای                                     ۳۲۰۰۰ تومان

۱۵۹                               فیلر گار                                       ۵۱۰۰۰ تومان

۱۶۰                               ال هنیوکی                                  ۶۶۰۰۰ تومان

۵۰۱                              راکت پریموراک مستر                      ۲۲۰۰۰ تومان

۵۰۲                              راکت تیموبول۵۰۰                           ۱۷۰۰۰ تومان

۵۰۳                              راکت تیموبول۷۰۰                           ۱۷۰۰۰ تومان

۵۰۴                              راکت تیموبول۹۰۰                           ۲۰۰۰۰ تومان

۵۰۵                              راکت گروبا کنترل                             ۲۰۰۰۰ تومان

۵۱۲                               راکت استایر۱۰۱۰                           ۳۰۰۰۰ تومان

۵۱۳                                راکت فیلو۲۰۰                               ۳۴۰۰۰ تومان

۵۱۴                                راکت فیلو۳۰۰                               ۳۶۰۰۰ تومان

۵۱۵                                راکت واکابا۲۰                               ۲۳۰۰۰ تومان

۵۱۶                                 راکت واکابا۶۰                              ۳۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:18  توسط پی اس اس  | 

قیمت رویه های پینگ پنگ

کد کالا                                      نوع کالا                                 قیمت به تومان

۱                                           سرایور ال ۲.۱                             ۲۴۰۰۰ تومان

۲                                           سرایور ال ماکس                         ۲۵۰۰۰ تومان

۳                                          سرایور اف ایکس                           ۲۴۰۰۰ تومان

۴                                          سرایور اف ایکس ماکس                  ۲۵۰۰۰ تومان

۵                                         سرایور ای ال                                  ۲۴۰۰۰ تومان

۶                                         سرایور ای ال ماکس                         ۲۵۰۰۰ تومان

۷                                         برایس ۲.۱                                      ۳۸۰۰۰ تومان

۸                                         برایس اف ایکس ۲.۱                         ۳۸۰۰۰ تومان

۹                                         برایس هارد                                     ۳۸۰۰۰ تومان

۱۰                                       برایس اسپید                                  ۵۴۰۰۰ تومان

۱۱                                      برایس اسپید اف ایکس                      ۵۴۰۰۰ تومان

۱۲                                      تاکینس دی                                     ۲۷۰۰۰ تومان

۱۳                                      تاکینس سی                                  ۲۷۰۰۰ تومان

۱۴                                      تاکینس سی۲                                ۳۲۵۰۰ تومان

۱۵                                      تاکیفایر سی                                   ۳۵۰۰۰ تومان

۱۶                                      تاکیفایر دی ۲.۱                                ۲۸۰۰۰ تومان

۱۷                                      اکریپس ۲.۱                                     ۳۲۰۰۰ تومان

۱۸                                      اکریپس ماکس                                 ۳۳۰۰۰ تومان

۱۹                                     اکریپس سافت ۲.۱                             ۳۰۰۰۰ تومان

۲۰                                     اکریپس سافت ماکس                         ۳۱۰۰۰ تومان

۲۱                                     کاتاپلت ۲.۱                                       ۳۵۰۰۰ تومان

۲۲                                     کاتاپلت ماکس                                   ۳۶۰۰۰ تومان

۲۳                                     فینت لانگ۲                                      ۲۸۰۰۰ تومان

۲۴                                    فینت لانگ۲ اوایکس                            ۲۶۰۰۰ تومان

۲۵                                     فینت لانگ۳                                      ۳۰۵۰۰ تومان

۲۶                                    فینت لانگ۳ اوایکس                             ۳۰۵۰۰ تومان

۲۷                                    فینت اوایکس                                     ۲۰۵۰۰ تومان

۲۸                                   فینت آجی                                          ۴۳۰۰۰ تومان

۲۹                                   اسپیدی پیو                                        ۲۷۰۰۰ تومان

۳۰                                  سرایور جی۲ ۲.۱                                   ۳۵۵۰۰ تومان

۳۱                                  سرایور جی۲ ماکس                               ۳۶۵۰۰ تومان

۳۲                                  سرایور جی۲ اف ایکس ماکس                  ۳۸۰۰۰ تومان

۳۳                                  فلکسترا ۱.۹                                          ۱۹۰۰۰ تومان

۳۴                                 چالنجر آ                                                 ۲۷۰۰۰ تومان

۳۵                                 چالنجر سی                                           ۲۷۰۰۰ تومان

۳۶                                 ری لوپ آ                                                ۲۶۰۰۰ تومان

۳۷                                 ری لوپ او ایکس                                     ۲۶۰۰۰ تومان

۳۸                                سولسیون                                              ۴۲۵۰۰ تومان

۳۹                                فلارستورم ۲.۱                                         ۳۵۰۰۰ تومان

۴۰                               فلارستورم ماکس                                      ۳۶۰۰۰ تومان

۴۱                                ری ستورم ماکس                                     ۳۶۰۰۰ تومان

۴۲                                ری ستورم ۲.۱                                         ۳۵۰۰۰ تومان

۴۳                                سرمت ۲.۱                                              ۳۹۰۰۰ تومان

۴۴                                سافیرا ۲.۱                                               ۲۲۵۰۰ تومان

۴۵                                تینرجی ۰۵                                               ۵۹۰۰۰ تومان

۴۶                                تینرجی ۲۵                                               ۵۹۰۰۰ تومان

۴۷                                سرایور جی۳                                            ۴۳۵۰۰ تومان

۴۸                               سرایورجی۳ ماکس                                    ۴۳۵۰۰ تومان     

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:18  توسط پی اس اس  | 

بررسی چوب و رویه های قهرمانان جهان

schalger

چوب:schalger carbon
رویه ها:tenergy 05


korbel

چوب:korbel sk7
رویه ها:Tenergy 05

Michael Maze
چوب:Michael Maze
رویه:Bryce
رویه:sriver-el


Kreanga

چوب:Kreanga Carbon
رویه ها:Bryce speed FX

 

نوشاد عالمیان

چوب:تیمو بول اسپرینت

رویه ها:تبنرجی

 

شاهین اخلاق پسند

چوب : سارديوس

رويه: تنرژي 05  + تنرژي 05

 

تیمو بول

چوب : تيمو بول اسپريت

رويه: تنرژي 05  + تنرژي 05

Zoran Primorac

چوب : تيمو بول اسپريت

رویه:تینرجی۰۵+برایس سپید

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:17  توسط پی اس اس  | 

نحوه چسباندن رویه و چوب با چسبهای جدید

 

glue 1.jpg glue 2.jpg glue  3.jpg

1-مطابق شكل چسب مخصوص را به اندازه یك سكه بزرگ بر روی رویه و چوب بریزید

2-با فرچه مخصوص آن را اول برروی رویه و سپس بر سطح چوب بمالید

3- 5 الی 10 دقیقه صبر كنید تا چسب جذب رویه و چوب شود واز حالت رنگ سفید به بی رنگ تغییر شكل دهد+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 15:4  توسط پی اس اس  | 

بازیکنان شرکت باترفلای

Andre Ho Andre Ho
CAN
Schlager
Sriver EL
Sriver FX
May 2009 Canada Ranking #18
2008 North American Championship - Junior Boy's Singles Champion  
Andrew Chen Andrew Chen
USA
Schlager Carbon
Bryce
Flarestorm
2008 U.S. Nationals -Boy's 13 & Under Finalist
USATT May/Jun 2009 Rating: 2102
Anqi Luo Anqi Luo
CAN
TBA May 2009 Canada Ranking #24
Ariel Hsing Ariel Hsing
USA
KLH Special
Tenergy 05

Tenergy 05
2009 USA Women's National Team
USATT May/jun 2009 #1 U-18 Girls, U-16 Girls & U-14 Girls
Aya Umemura Aya Umemura
JPN
Umemura
Ekrips Soft
Ekrips Soft
2005 Zagreb Open Doubles Semifinalist
Bastian Steger Bastian Steger
GER
Steger
Bryce
Bryce
May 2009 ITTF World Ranking #46
2007 Austria ProTour - Men's Singles Semifinalist
Brana Vlasic Brana Vlasic
USA
Petr Korbel
Sriver
Tenergy 05
USATT May/Jun 2009 Rating: 2155
2007 California State Games - Women's Singles Champion
CHEUNG Yuk Cheung Yuk
HKG
Custom
Bryce
Sriver FX
May 2009 ITTF World Ranking #16
2007 Kuwait ProTour - Men's Doubles Runner-up
Chiang Peng-Lung Chiang Peng-Lung
TPE
Chiang Peng-Lung
Bryce
May 2009 ITTF World Ranking #40
2007 China ProTour - Men's Doubles Semifinalist
Chuan Chih-Yuan Chuan Chih-Yuan
TPE
Chuan Chih-Yuan
Tenergy 05
Bryce Speed
May 2009 ITTF World Ranking #12
2007 Asian Championship - Men's Doubles Semifinalist
Dan Seemiller Jr. Dan Seemiller Jr.
USA
Grubba Pro
Sriver
Super Anti Special
2008 USA Junior Boys National
USATT May/Jun 2009 Rating: 2209
David Zhuang David Zhuang
USA
Iolite
Speedy P.O.
Tenergy 05
2009 USA Men's National Team
May 2009 ITTF World Ranking #240
2008 U.S. Nationals Men's Singles Champion
De Tran De Tran
USA
TBA USATT May/Jun 2009 Rating: 2417
2003 World Championships - Men's Singles, Doubles & Mixed Doubles Quarterfinalist
DJ Alto DJ Alto
USA
Schlager Carbon
Speedy P.O.
Speedy P.O.
USATT May/Jun 2009 Rating: 2475
2009 San Diego Open Champion
Erica Wu Erica Wu
USA
Schlager Carbon Light
Bryce
Challenger Attack
2009 USA Junior Girls National Team
USATT May/Jun 2009 #4 U-18 & U-16 Girls, & #3 U-14 Girls
Gao Jun Gao Jun
USA
Matsushita Pro
Challenger Attack
2009 USA Women's National Team
May 2009 ITTF World Ranking #19
2008 U.S. Olympic Team Member
Gao YanJun Gao YanJun
USA
TBA 2009 Butterfly Cary Cup Finalist
USATT May/Jun 2009 Rating: 2636
Guo Yue Guo Yue
CHN
Amultart
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #2
2009 World Championship - Women's Doubles Champion & Women's Singles Runner-Up
Homayoun Kamkar-Parsi Homayoun Kamkar-Parsi
CAN
Gergely 21
Tenergy 05
Raystorm
May. 2009 Canada Ranking #13
2006 North American Championship - Men's Doubles Semifinalist
JiaQi Zheng JiaQi Zheng
USA
Taksim
Speedy P.O. Soft
Bryce Speed
May 2009 ITTF World Ranking #131
2009 Western Open - Open Singles Champion
USATT May/Jun 2009 #4 Top US Women & #2 U-22 Women
Joo Se Hyuk Joo Se Hyuk
KOR
Matsushita Pro Alpha
Tenergy 64
May 2009 ITTF World Ranking #8
2007 World Championship - Men's Singles Quarterfinalist
Jun Mizutani Jun Mizutani
JPN
Mizutani Jun
Tenergy 64
Tenergy 64
May 2009 ITTF World Ranking #20
2009 World Championships - Men's Doubles Bronze Medalist
Kalinikos Kreanga Kalinikos Kreanga
GRE
Kreanga Carbon
Bryce Speed FX
Bryce Speed FX
May 2009 ITTF World Ranking #10
2007 EURO-TOP12 - Men's Singles Runner-up
Kanak Jha Kanak Jha
USA
Chuan Chih-Yuan
Bryce
Bryce
USATT May/Jun 2009 Rating: 1598
Kenji Matsudaira Kenji Matsudaira
JPN
Timo Boll Spirit
Sriver
Sriver
May 2009 ITTF World Ranking #126
2007 World Junior Championships - Boy's Doubles Runner-Up
Kenta Matsudaira Kenta Matsudaira
JPN
Timo Boll Spirit
Sriver
Sriver
May 2009 ITTF World Ranking #62
2006 World Junior Championships Boy's Singles Champion  
Krisztina Toth Krisztina Toth
HUN
Special Edition
Sriver EL
Sriver EL
May 2009 ITTF World Ranking #22
2007 European Championship - Women's Doubles Runner-up
Koji Matsushita Koji Matsushita
JPN
Matsushita Pro
Tackifire Drive
Feint Long II
2004 Japan Olympic Team Member
2001 Japan National Champion
Kong Linghui Kong Linghui
CHN
KLH Special
Sriver
2005 World Doubles Champion
2000 Olympic Gold Medalist
Lars Hielscher Lars Hielscher
GER
Hielscher
Bryce
Bryce
May 2009 ITTF World Ranking #81
2004 German Top 12
2004 German Olympic Team Member
Lee Jung Woo Lee Jung Woo
KOR
Cypress Max
Sriver

May 2009 ITTF World Ranking #33
2007 Korea ProTour Men's Doubles Champion

Ling Kun Yang Ling Kun Yang
CAN
Gergely 21
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 Canada Ranking #14
2008 Commonwealth Youth Games - Bronze Medalist
Marcos Madrid Marcos Madrid
MEX
Timo Boll Spirit
Sriver EL
Sriver EL

May 2009 ITTF World Ranking #307
2007 Mexican National Champion

Marcus Jackson Marcus Jackson
USA
Iolite
Bryce FX
Bryce FX
USATT May/Jun 2009 Rating: 2472
Apr 2009: #1 Junior in U.S. & #14 in Men's U.S. Ranking
Michael Maze Michael Maze
DEN
Michael Maze
Tenergy 05
Tenergy 05

May 2009 ITTF World Ranking #11
2007 European Championship - Men's Singles Semifinalist

Mo Zhang Mo Zhang
CAN
Kong Linghui Euro
Speedy P.O.
Bryce FX
May 2009 Canada Ranking #1
May 2009 ITTF World Ranking #126
2007 Canada Cup Finals - Women's Singles Champion
Natalia Partyka Natalia Partyka
POL
Petr Korbel
Sriver
Sriver
May 2009 ITTF World Ranking #108
2008 Paralympic Games - Class 10 Singles Gold Medalist
Natalie Sun Natalie Sun
USA
Keyshot Light
Tenergy 05
Challenger Attack
USATT May/Jun 2009 Rating: 2141
2009 USA Cadet Girls National Team
Nicole Struse Nicole Struse
GER
Custom
Sriver EL
Sriver EL
2007 World Championships - Women's Doubles Quarterfinalist
Nikoleta Stefanova Nikoleta Stefanova
ITA
Custom
Bryce
Bryce
May 2009 ITTF World Ranking #45
2007 European Championships - Women's Doubles Semifinalist
Oh Sang Eun Oh Sang Eun
KOR
Oh San Eun
Bryce Hard
Bryce Hard
May 2009 ITTF World Ranking #14
2007 Korea ProTour - Men's Singles & Doubles Champion
Paul Drinkhall Paul Drinkhall
ENG
Timo Boll Spirit
Bryce Speed
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #130
2007 WJC Montreal, CAN - Boy's Singles Champion
Petr Korbel Petr Korbel
CZE
Korbel SK7
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #42
2007 Taipei ProTour Men's Singles Quarterfinalist
Prachi Jha Prachi Jha
USA
Keyshot Light
Bryce
Bryce
2009 Western Open - U-13 Girls Champion
USATT May/Jun 2009 Rating: 1879
Pradeeban Peter-Paul Pradeeban Peter-Paul
CAN
Gergely 21
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 Canada Ranking #3
May 2009 ITTF World Ranking #214
2008 North American Championship - Men's Singles Champion  
Seiya Kishikawa Seiya Kishikawa
JPN
Special Made ZLC
Tenergy 05
Bryce Speed FX
May 2009 ITTF World Ranking #68
2009 World Championships - Men's Doubles Bronze Medalist
Shen Qiang Shen Qiang
CAN
Ishlion
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 Canada Ranking #7
2008 Commonwealth Youth Games - Bronze Medalist
Stefan Feth Stefan Feth
USA
Maze Passion
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #205
2007 US Open Men's Singles & Men's Doubles Semifinalist
Sylvan Guo Sylvan Guo
USA
Timo Boll Spirit
Bryce FX
Bryce FX
2009 USA Junior Girls National Team
USATT May/Jun 2009 Rating: 2142
Tamara Boros Tamara Boros
HRV
Korbel SK7
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #39
2006 Europe Top 12 Women's Singles Champion
Tie Yana Tie Yana
HKG
Special
Tackifire-C
Tackifire-C
May 2009 ITTF World Ranking #12
2007 Pro Tour Grand Finals - Women's Doubles Semifinalist
Timo Boll Timo Boll
GER
Timo Boll ALC
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #4
2009 German Open - Men's Singles & Doubles Champion
Timothy Wang Timothy Wang
USA
Timo Boll ALC
Tenergy 05
Tenergy 64
2009 USA Men's National Team
USATT May/Jun 2009 Rating: 2448
Tong Tong Gong Tong Tong Gong
USA
TBA USATT May/Jun 2009 #3 U-12 Boys
USATT May/Jun 2009 Rating: 2043
Trinko Keen Trinko Keen
NED
Jonyer
Ekrips
Bryce
May 2009 ITTF World Ranking #69
2007 German ProTour - Men's Doubles Quarterfinalist
Victoria Pavlovich Viktoria Pavlovich
BLR
Defence II
Tackiness Chop
Feint Long II
May 2009 ITTF World Ranking #23
2008 Belarus Open - Women's Singles Champion
Wang Zhen Wang Eugene Zhen
CAN
Gergely 21
Bryce Speed
Bryce Speed
May 2009 Canada Ranking #1
May 2009 ITTF World Ranking #180
2007 Canada Cup Finals Men's Singles Champion
Werner Schlager Werner Schlager
AUT
Schlager Carbon
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 ITTF World Ranking #15
2007 European Championships Men's Singles Semifinalist
Whitney Ping Whitney Ping
USA
Timo Boll Spirit
Bryce
Bryce
2007 U.S. Nationals - 21&U Women's Singles Champion
Xavier Therien Xavier Therien
CAN
Gergely 21
Tenergy 05
Tenergy 05
May 2009 Canada Ranking #12
2005 North American Championship - Men's Doubles Champion  
Yahao Zhang Yahao Zhang
USA
Iolite
Bryce
Tackifire Special
USATT May/Jun 2009 Rating: 2439
4 Gold - 2005 Junior Olympics & Nationals
Zhang Yining Zhang Yining
CHN
Zhang Yining Special ZLC
Tenergy 05
Tenergy 64
May 2009 ITTF World Ranking #1
2009 World Championships - Women's Singles Champion
Zoran Primorac Zoran Primorac
CRO
Timo Boll Spirit
Tenergy 05
Bryce Speed
May 2009 ITTF World Ranking #21
2004 Croatia Olympic Team Member
2001 Qatar Open Singles

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 13:58  توسط پی اس اس  | 

توپ پینگ پنگ

توپ بازی به رنگ روشن و دارای وزنی معادل 7/2 گرم می باشد و 40 میلی متر قطر دارد. ضریب ارتجاعی 94/0 است. جنس توپ از سلولوئید و به رنگ سفید یا نارنجی مات می باشد. این توپ ها در مقابل ضربه های محکمی که قریب به 180 کیلومتر سرعت به آن می دهد به خوبی مقاوم است.

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 13:58  توسط پی اس اس  | 

معرفی مشخصه های چوب راکت

در قسمت  چوب راکت محصولات مختلف از شرکت های معتبر وجود دارد و شما با اصطلاحات زیر برخورد می نمایید.

·        نوع (کربن دار،بدون کربن): همان طور که مستحضرید با پیشرفت تکنولوژی و افزوده شدن لایه های کربن به چوب،باعث افزایش سرعت ،شتاب اولیه و احساس راکت شده و به همین دلیل چوبهای راکت به دو دسته کلی کربن دار و بدون کربن تقسیم می شود .البته با پیشرفت روز افزون تکنولوژی مواد دیگری مانند شیشه-فایبر گلاس و تکسالیوم  نیز به چوبها اضافه شدن اما در حالت کلی به دو دسته کربن دار بدون کربن تقسیم بندی می شوند.

·        یکی از مباحث پیچیده و بسیار پیشرفته نوع لایه های چوب (سفت،تقریبا سفت،سرعتی نرم،کنترلی نرم،نرم)است. تنیس روی میز دنیا در زمینه تولید محصولات ،نحوه ترکیب کردن و استفاده از مواد مختلف به صورت لایه های نازک در ساختار چوب راکت می باشد.همان طور که در جدول زیر مشاهده می نمایید .

(شکل1)


در قسمت  چوب راکت محصولات مختلف از شرکت های معتبر وجود دارد و شما با اصطلاحات زیر برخورد می نمایید.

·        نوع (کربن دار،بدون کربن): همان طور که مستحضرید با پیشرفت تکنولوژی و افزوده شدن لایه های کربن به چوب،باعث افزایش سرعت ،شتاب اولیه و احساس راکت شده و به همین دلیل چوبهای راکت به دو دسته کلی کربن دار و بدون کربن تقسیم می شود .البته با پیشرفت روز افزون تکنولوژی مواد دیگری مانند شیشه-فایبر گلاس و تکسالیوم  نیز به چوبها اضافه شدن اما در حالت کلی به دو دسته کربن دار بدون کربن تقسیم بندی می شوند.

·        یکی از مباحث پیچیده و بسیار پیشرفته نوع لایه های چوب (سفت،تقریبا سفت،سرعتی نرم،کنترلی نرم،نرم)است. تنیس روی میز دنیا در زمینه تولید محصولات ،نحوه ترکیب کردن و استفاده از مواد مختلف به صورت لایه های نازک در ساختار چوب راکت می باشد.همان طور که در جدول زیر مشاهده می نمایید .

(شکل1)

برای ادامه مطلب به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 13:46  توسط پی اس اس  | 

آشنایی با مشخصه های رویه راکت

·        نوع:به طور کلی تمام رویه های راکت در دنیا به 4 دسته کلی تقسیم می شوند. صاف که رویه آنها صاف بوده و خاصیت چسبندگی و پیچ دهندگی دارد دسته دوم دانه کوتاه که روی آنها دانه دار می باشد اما اندازه دانه های آنها کوتاه و کلفت می باشد این دسته از رویه ها خواص مشابه رویه های صاف را داشته و شما می توانید به راحتی با انها تمامی تکنیک های تنیس روی میز را اجرا کنید اما بسته به نوع سرعت آنها به طور کلی مقداری از رویه های صاف کمتر بوده و در عوض کنترل آنها بیشتر می باشد ،مدل هایی از آنها پیچ زیاد به توپ می دهند و مدل های دیگر پیچ کمتر می دهند،این دسته از رویه ها همیشه اسفنج داشته و پیچ را بر عکس نمی کنند ،فقط ممکن است اندازه پیچ دریافتی را کمتر یا زیاد تر کنند.دسته سوم رویه هایی هستند که دانه بلند بوده و در ایران به آنتی مشهور می باشند این رویه ها دانه بلند تری نسبت به دسته قبلی داشته و دانه های انها نرم تر بوده و بسته به نوع آنها ممکن است در روی دانه ها نیز آجهایی وجود داشته باشد،خاصیت اصلی این رویه ها معکوس کردن نوع پیچ توپ می باشد به این صورت که اگر شما پیچ زیر به سطح این رویه برخورد کند پیچ برگشتی پیچ رو می باشد و بالعکس. همچنین در مورد پیچ بغل نیز به همین صورت می باشد و حرکت آن بر عکس می شود.به کمک این رویه شما بیشتر باید دفاع نمایید و تکنیک های حمله ای مانند تک بک هند و لوپ بک هند با این رویه قابل اجرا نمی باشد این رویه ها در دو مدل ابر دار و بدون ابر(OX) که به ترتیب برای بازی از عقب میز و نزدیک مناسب است تولید می شود.بازی کردن با این رویه ها به مهارت خاصی احتیاج داشته و بیشتر بازیکنان دفاعی از این سبک بازی استفاده می نمایند.در دسته چهارم یا آخر مربوط به رویه هایی هستند که اصطلاحا به آنها آنتی پیچ گفته می شود این رویه ها سطح صافی داشته و مانند رویه های صاف می باشد اما سطح آن چسبندگی ندارد و به همین دلیل هر ضربه ای با هر مقدار و نوع پیچی در برخورد با این رویه پیچ خود را از دست می دهد و اصطلاحا پیچ آن خنثی می شود این خاصیتی است که بعضی از رویه های دانه کوتاه مانند باکسترFLA از شرکت DONIC نیز داشته و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین بازیکنان دفاعی و کنترلی پیدا کرده است.رویه های آنتی همیشه اسفنج داشته و از نظر شکل ظاهری مانند رویه های صاف می باشند.

·        گروه(OFF+……….DEF-) همانند بخش چوب راکت، این قسمت نشان دهنده سرعت رویه راکت می باشد و هر چه ازDEFensive به سمت OFFensive حرکت کنیم سرعت رویه بیشتر می شود و این مسئله از عواملی مانند نوع ،سفتی ،ضخامت اسفنج و نیز نوع و تکنولوژی لاستیک سرچشمه می گیرد.شکل زیر نشان دهنده این موضوع می باشد.

شکل4 

برای دیدن ادامه مطالب روی "ادامه مطلب" کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۳ساعت 13:41  توسط پی اس اس  |